Välkommen till webbproduktionen

webbprod-hem

Webbdesign i CMS
Något som har förändrat marknaden för webbdesign är Open Source-baserade webbpubliceringssystem med färdiga mallar, så kallade Content Management System eller CMS. Ett CMS är ett innehållshanteringssystem som är lätt att använda och kan användas genom att skapa ett gratiskonto på nätet eller genom att köpa programabonnemang av ett företag. En stor fördel med att använda ett CMS är att hanteringen av hemsidan är väldigt smidig vilket gör att du enklare kan hålla sajten vid liv. Nackdelen med att använda en gratisversion på nätet är att du ofta är ganska begränsad till hur hemsidan kommer att se ut. Om du vill ha fullt inflytande på hemsidans utseende och struktur kan du köpa rättigheterna till att använde ett CMS från ett företag. WordPress och Joomla är exempel på kostnadsfira open source CMS.